Advokátní kancelář JUDr. Soňa Rákosová, Ústí nad Labem

Advokátní kancelář JUDr. Soni Rákosové
Vám nabízí právní pomoc

Advokátní kancelář JUDr. Soňa Rákosová, Ústí nad Labem
Advokátní kancelář JUDr. Soňa Rákosová, Ústí nad Labem

JUDr. Soňa Rákosová, advokát

mobil: +420 737 664 697, mail: ak.rakosova@seznam.cz, 475221644@iol.cz

Advokátní kancelář JUDr. Soňa Rákosová, Ústí nad Labem

Nabízené služby

 • Rodinné právo
 • Občanské právo
 • Správní právo
 • Zdravotnické právo
 • Spory z nájmů a spory z vlastnictví
 • Trestní právo a přestupkové řízení
 • Dědické právo
 • Pracovní právo
 • Právo obchodních korporací
 • Převody nemovitých věcí
 • Vymáhání pohledávek
Advokátní kancelář JUDr. Soňa Rákosová, Ústí nad Labem

Copyright © 2015 www.akrakosova.cz, Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront